10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Sabies que ...? > Tríptics

Tríptics

Els tríptics estan pensats per permetre un retorn de coneixement a les llars que, desinteressadament, ens han estat obrint les seves portes any rere any, responent les preguntes que els hi hem fet. Mai els hi podrem estar prou agraïts! Amb els anys, aquest retorn a les llars ha acabat conformant una col·lecció completa i àmplia, de fàcil lectura, amb les principals conclusions d’algunes de les recerques fetes amb dades del PaD.


En aquest apartat hi pots consultar els resums dels tríptics del PaD. També pots accedir a les recerques relacionades amb cadascun d'ells que trobaràs en el cos dels resums. Si el què vols és descarregar-te algun dels tríptics complets, ho pots fer clicant al vincle que trobaràs al final de cadascun dels resums.


TRÍPTICS GENERALS

 • PADG2

  2013. PaD 2001-2012: onze anys de trajecte compartit

  El PaD hibernarà el seu treball de camp els anys 2013 i 2014. Les dades 2001-2012 seguiran sent accessibles de forma gratuïta a aquelles institucions i investigadors interessats en la seva explotació. En aquest tríptic es fa un repàs del que s’ha aconseguit al llarg d’aquests onze anys de trajecte compartit amb les més de 3000 llars que han col·laborat. També s’enumeren els reptes que caldrà afrontar en un futur.

  Descarregar tríptic: PaD 2001-2012: onze anys de trajecte compartit

 • PADG2

  2. Nova etapa del PaD

  2010. Nova etapa del PaD

  El PaD entra en una nova etapa marcada per l’aprofundiment en els temes educatius. El tríptic respon preguntes freqüents de les llars participants i informa sobre les grans enquestes panel d’arreu del món.

  Descarregar tríptic: Nova etapa del PaD

 • PADG1

  1. Nova mostra 2007

  2007. Nova mostra 2007

  L’any 2007 el PaD va ampliar la seva mostra i aquest tríptic vol donar informació a les llars, tant perquè vulguin participar per primer cop, com perquè no deixin de participar si ho estaven fent. Recull reflexions al voltant de què és el PaD i dóna resposta a preguntes que les persones enquestades es poden fer sobre la importància de col·laborar en aquest projecte.

  Descarregar tríptic: Nova mostra 2007


TRÍPTICS FRUIT DE LA RECERCA

 • PAD21

  Octubre 2014. Formar-se en l’etapa adulta ajuda a trobar feina o a aconseguir-ne una de millor?

  En aquest tríptic es tracta un tema nou en el PaD: l’educació en l’etapa adulta. Dels resultats, altre cop destaca com n’és d’important l’educació per tenir un lloc, i un bon lloc, en el mercat de treball. Si partim d’un bon nivell educatiu inicial i continuem formant-nos en l’etapa adulta serà més fàcil trobar feina i que aquesta sigui en les millors condicions. Aquesta és la síntesi de l’informe de recerca “Informe de la formació d’adults en les trajectòries laborals”, de Pau Miret.
  Descarregar tríptic: Formar-se en l'etapa adulta ajuda a trobar feina o a aconseguir-ne una de millor?

 • PAD20

  20. Treball i recessió: La crisi ens afecta a tots igual?

  Març 2012. Treball i recessió: La crisi ens afecta a tots igual?

  Ja el 2008 gairebé la meitat dels treballadors poc qualificats van passar per l’atur. Les primeres dades del PaD sobre l’impacte de la crisi en el treball assenyalen l’efecte protector que té la formació, malgrat que tenir bones titulacions no garanteix tenir una bona feina. Aquest tríptic mostra algunes consideracions a partir de la recerca Educació i mobilitat social de Xavier Martínez i Antoni Marín i l’estudi Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació, de Maria Caprile i Jordi Potrony.
  Descarregar tríptic: Treball i recessió: La crisi ens afecta a tots igual?

 • PAD20


  Novembre 2011. Canvis a curt termini en la identificació nacional a Catalunya.

  Amb les dades del PaD, María José Hierro, sociòloga i politòloga, fa una recerca novedosa en Ciència Política sobre la relació entre l’actitud política de les persones i la seva identificació com a catalanes o espanyoles. Els resultats de la recerca estan publicats per la Fundació Jaume Bofill a l’estudi Canvis en la identificació nacional dels catalans.

  Descarregar tríptic: Canvis a curt termini en la identificació nacional a Catalunya

 • PAD18


  Febrer 2011. La dinàmica de la pobresa a Catalunya. Qui entra, qui surt i qui es queda a la pobresa?

  La recerca Dinàmica de la pobresa a Catalunya. Qui entra, qui surt i qui es queda a la pobresa?, dels investigadors Xavier Ramos i Sara Ayllon, aprofundeix en alguns aspectes de la pobresa. Més enllà de dir-nos quantes llars pobres hi ha a Catalunya, els autors aporten informació nova sobre quines són les persones amb més risc de caure en la pobresa i quines tenen més dificultats per sortir-ne.
  Descarregar tríptic: La dinàmica de la pobresa a Catalunya

 • PAD17

  17. L'educació, l'ascensor social a Catalunya?

  Novembre 2010. L'educació, l'ascensor social de Catalunya?

  Aquest tríptic és un resum de l’estudi Educació i mobilitat social a Catalunya, del professor Xavier Martínez i l’investigador Antoni Marín. Aquest treball mira d’esbrinar el paper que juga l’educació en les trajectòries vitals dels catalans i la relació entre desigualtats socials i desigualtats educatives. Com a conclusió, podem dir que l’educació és la clau: malgrat les moltes desigualtats de la nostra societat i una tendència a l’estancament en la mobilitat de classe, el destí social dels catalans ha vingut determinat principalment per l’educació assolida i no tant per l’origen social dels pares.
  Descarregar tríptic: L'educació, l'ascensor social a Catalunya?

 • PAD16

  Novembre 2009. L'habitatge a Catalunya:encariment,dificultats d'accés i endeutament de les llars.

  La recerca L’habitatge a Catalunya de Jordi Bosch, mostra l’impacte de l’evolució del mercat immobiliari dels últims anys sobre l’accés a l’habitatge dels catalans. El preu de l’habitatge de compra i de lloguer ha augmentat i aquest augment de preus, unit a la crisi actual, apunta a un problema d’exclusió residencial que afecta moltes famílies.

  Descarregar tríptic: L'habitatge a Catalunya

 • PAD15


  Juny 2009. Quines oportunitats tenen els joves d'avui?

  L’estudi de Pau Serracant, Joventut i individualització fa una comparativa intergeneracional de les desigualtats de gènere i origen social que afecten els joves. L’origen social dels joves encara té força pes en el seu desenvolupament vital. Si bé els nivells d’estudis han tendit a igualar-se, no només entre grups socials sinó també entre nois i noies, les condicions de participació al mercat de treball encara són més favorables per als nois i en especial per als d’origen social més alt.

  Descarregar tríptic: Quines oportunitats tenen els joves avui?

 • PAD14


  Gener 2009. Les classes socials a Catalunya

  Les dades del PaD analitzades a Les classes socials a Catalunya. Desigualtats en les condicions de vida dels grups socials per Cristina Sánchez Miret i Núria Quintana Garrido, confirmen que la divisió per grups socials continua vigent. De fet, la desigualtat, tot i l’època de creixement econòmic que s’analitza, s’ha incrementat. Es constata que no tothom té les mateixes condicions per arribar a final de mes, ni les mateixes possibilitats de fer-ho.

  Descarregar tríptic: Les classes socials a Catalunya

 • PAD13


  Novembre 2008. Els usos del temps.

  L’estudi Els usos del temps a Catalunya, realitzat per la sociòloga Sara Moreno insisteix en la desigualtat existent entre homes i dones en el repartiment del treball domèstic i familiar i en l’accés al treball laboral fora de la llar. Això condueix a una gran desigualtat en la disposició de temps de lleure entre homes i dones. També s’apunten desigualtats en relació a l’ús del temps relacionades amb l’edat, el cicle vital i el nivell d’estudis de les persones.

  Descarregar tríptic: Els usos del temps

  PAD13
 • PAD12


  Juny 2008. Convivència en parella i formació d’unions a Catalunya.

  Viure en parella és, a partir de certa edat, la pràctica més habitual de convivència. Poques vegades ens aturem a pensar si hi ha mecanismes o pautes socials que expliquin els processos de formació de les parelles i les unions conjugals. Les similituds i diferències entre els components de la parella pel que fa a l’edat, al nivell d’estudis o a les tasques professionals són aspectes que revela l’estudi del demògraf Pau Miret sobre Homogàmia, endogàmia i formació de la parella a Catalunya, 2001-2005.Descarregar tríptic: Convivència en parella i formació d'unions a Catalunya

 • PaD11


  Gener 2008. Desigualtats socials i salut a Catalunya.

  A través del PaD s’evidencia l’existència de desigualtats d’accés a recursos i béns socials que afecten la salut dels ciutadans de Catalunya. Així ho mostren els resultats de l’estudi Les desigualtats socials i la salut a Catalunya, de la sociòloga de la Universitat de Girona Cristina Sánchez. La percepció que té del seu estat de salut la població de Catalunya, el tipus de cobertura sanitària, l’esforç que suposa per a la llar la compra de medicaments o la cura de persones grans o malaltes, i la relació d’aquesta informació amb l’edat, el sexe, el nivell d’estudis o la classe social, revelen l’existència de desigualtats importants.
  Descarregar tríptic: Desigualtats socials i salut a Catalunya

 • PaD10


  Octubre 2007. L’experiència de l’atur.

  L’economista Albert Recio, de la UAB, i la sociòloga Carolina Recio exposen a l’estudi Les desigualtats en el mercat de treball el fenomen de l’atur i les conseqüències que se’n deriven. L’exclusió de l’esfera laboral, en una societat on els ingressos i les prestacions socials vénen determinats pel temps i la qualitat de la participació en el mercat de treball, és una vivència devastadora sobre la vida de les persones. L’estudi fa palès, entre altres, el fenomen del treballador desanimat, i les contradiccions de la política d’autoocupació.
  Descarregar tríptic: L’experiència de l’atur

 • PaD9


  Abril 2007.Les desigualtats en el mercat laboral català.

  Aquesta és una aproximació a l’estudi Les desigualtats en el mercat de treball, de l’economista de la UAB Albert Recio i la sociòloga Carolina Recio. L’estudi posa de manifest les particularitats del mercat de treball a Catalunya i la seva incidència decisiva en la generació de desigualtats. Del grau de participació en el món laboral (segons el gènere, el nivell d’estudis, l’edat o la posició social) en deriven no només activitats, ingressos i prestigi, sinó també la garantia i la quantia de moltes de les prestacions atorgades per les administracions públiques.
  Descarregar tríptic: Les desigualtats en el mercat laboral català.

 • PaD8


  Desembre 2005. Les llengües a Catalunya.

  L’estudi d’Albert Fabà Les llengües a Catalunya, mostra la identificació i l’ús que es fa al nostre país de les dues llengües més parlades –el català i el castellà– i destaca l’emergència d’un tercer grup de persones que s’identifica amb una llengua diferent de la catalana o la castellana (en el moment de l’enquestació gairebé un 10%). També es deixa entreveure l’eficàcia de determinades polítiques lingüístiques en la normalització de la llengua catalana.

  Descarregar tríptic: Les llengües a Catalunya.

 • PaD7


  Desembre 2005. La vivència del temps: dificultats, escassetat i desigualtats.

  L’estudi La gestió del temps quotidià: dificultats d’encaix, escassetat i desigualtats, de la sociòloga Sara Moreno, mostra com les persones viuen el temps de manera diversa i més o menys problemàtica. Aproximar-se a comprendre com els diferents grups i classes socials perceben el temps és explicar els elements d’una realitat desigual de la nostra societat, sovint poc visible.
  Descarregar tríptic: La vivència del temps: dificultats, escassetat i desigualtats.

 • PaD6


  Desembre 2005. Els habitatges de la població catalana.

  L’habitatge és una de les qüestions que més interès i alhora preocupació generen entre la població. Així ho corrobora el ressò mediàtic de l’informe Els habitatges de la població catalana elaborat per l’economista Carme Trilla, professora de la UB i de la UPF, que va ser directora general d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i el sociòleg Jofre López. En l’informe, es destaquen tres idees centrals: 1) el poc ús de la modalitat de lloguer de l’habitatge que es fa al nostre país; 2) l’esforç econòmic que fan moltes famílies per costejar les despeses d’habitatge, i 3) l’estat precari de molts habitatges, especialment els dels grups socials econòmicament més febles.
  Descarregar tríptic: Els habitatges de la població catalana

 • PaD5


  Març 2005. La joventut a Catalunya.

  Breu resum de l’estudi Una visió de la joventut a Catalunya fet amb les dades del PaD de 1a onada per Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics. L’estudi se centra en la descripció d‘una part de la vida de les persones: la que coneixem com a joventut i que transcorre entre els 15 i els 39 anys. L’interès principal d’aquest estudi rau en la possibilitat de comparar la joventut de generacions diferents, i observar, per exemple, que l’edat d’emancipació de la llar dels pares s’ha retardat molt en les últimes generacions de joves catalans.
  Descarregar tríptic: La joventut a Catalunya.

 • PaD4


  Gener 2005. Famílies i llars a Catalunya.

  La recerca que dóna títol a aquest tríptic, Famílies i llars a Catalunya, s’ha centrat a conèixer les característiques de les llars catalanes i ha estat realitzat per Elisabet Almeda, de la Universitat de Barcelona, i Judit Monturiol, de la Universitat Pompeu Fabra. L’estudi mostra com la societat catalana es mou entre la continuïtat i el canvi, la tradició i l’emergència de noves formes d’organització social. L’estudi de les llars catalanes posa de relleu aquesta dinàmica permanent entre canvi i estabilitat.

  Descarregar tríptic: Famílies i llars a Catalunya

 • PaD3


  Desembre 2004. La pobresa a Catalunya.

  Resum de l’estudi La pobresa a Catalunya. Informe 2003, coordinat per Magda Mercader, professora del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. D’una banda, es vol conèixer l’abast de la pobresa al nostre país i, de l’altra, identificar les noves formes en que aquesta es presenta. Més enllà de la pobresa extrema que identifiquem amb tenir problemes per menjar, en les societats desenvolupades cal parlar més aviat de privació de determinats béns i serveis.

  Descarregar tríptic: La pobresa a Catalunya

 • PaD2


  Gener 2004. L’escolarització dels fills.

  Les dades recollides pel PaD confirmen que l’escolarització és una qüestió molt important per a les llars catalanes amb nois i noies en edat escolar. D’una banda, les famílies catalanes són molt conscients de la importància que té per als seus fills el pas per l’escola. D’altra banda, l’escolarització representa, per a moltes famílies, un cost econòmic molt important. Les dades del PaD posen de manifest que la lliure elecció d’escola no està a l’abast de tothom.

  Descarregar tríptic: L’escolarització dels fills

 • PaD1


  Novembre 2002. Algunes consideracions sobre aspectes de la vida familiar a Catalunya.

  Aquest primer informe realitzat amb les dades del PaD recollides l’any 2001, posa en relleu alguns aspectes fonamentals de les llars catalanes: si tenen fills, l’esforç per l’habitatge i les limitacions econòmiques.

  Descarregar tríptic: Algunes consideracions sobre aspectes de la vida familiar a Catalunya