10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Publicacions > Altres publicacions

Altres publicacions

En aquest apartat, hi pots consultar diferents publicacions i presentacions sobre el PaD.


Documentació sobre les dades
- Breu de resultats del PaD 2001-2012. Juny 2014. Informació sobre la mostra disponible a les bases de dades del PaD i alguns resultats de les variables principals.
- Reconstrucció de les transicions educatives. Juli Carrere Balcells. Abril 2014. Aquest document detalla el mètode emprat per a la generació de la bateria de variables sobre transicions educatives.


Articles
- "El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD): una aportació singular a la història de l’anàlisi longitudinal a Catalunya", article publicat a la Revista Catalana de Sociología, núm. 29, desembre 2014. Accedeix a l'article aquí.
- Article sobre el PaD a la revista "Àmbits de Política i Societat", la revista del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (18/04/2013). Pots accedir-hi des aquí.


Comunicacions a congressos
- Comunicació al VI Congrés català/internacional de Sociologia, “Societats i cultures, més enllà de les fronteres”, Perpinyà, 25-27 d’abril de 2013. Consulta l'article complet aquí. Pàgines 822 a 847.

Accedeix a la presentació realitzada durant el congrés des d'aquí.

- Comunicació al XI Congreso Español de Sociologia, “Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología”, Madrid, 10-12 de juliol de 2013. Accedeix a la comunicació completa des d'aquí.

També pots accedir a la presentació de la comunicació realitzada en el congrés des d'aquí.

 

Documents relacionats:
Breu de resultats PaD 2001-2012